Nieuwe publicatie: #Trending Topics in Careers - A Review and Future Research Agenda

Ons paper "#Trending topics in career: A review and future research agenda" is net gepubliceerd in Career Development International. In deze studie hebben we alle 693 gepubliceerde papers in Career Development International, Career Development Quarterly, Journal of Career Assessment en Journal of Career Development geanalyseerd tussen 2012-2016. Op basis hiervan hebben we de meest populaire thema's benoemd als "trending topics". In totaal definieerden we 16 van zulke thema's, waarvan we steeds een korte beschrijving geven met wat gegevens over hoeveel ze gepubliceerd zijn en ook bieden we per thema enkele suggesties aan voor toekomstig onderzoek.

Het belangrijkste resultaat van de review was dat er zowel vrij traditionele thema's als wat nieuwere thema's populair waren. Het meest werd gepubliceerd over loopbaan succes (career success) en beslissingen in de loopbaan (career decision making). Dit zijn vrij traditionele thema's waar we al jarenlang onderzoek naar doen. Op de derde plek stond echter het thema employability, dat duidelijk veel momentum heeft gekregen in de laatste jaren. Sommige thema's stonden verrassend hoog op de lijst, zoals gezondheid & welzijn en attitudes. Het feit dat hier zoveel over gepubliceerd is in de career journals laat zien dat zij een multidisciplinaire focus hebben. Daarbij moet wel gezegd worden dat er verschillen waren tussen de tijdschriften. Zo publiceerde CDI bijvoorbeeld veel over gezondheid en welzijn, terwijl CDQ juist relatief veel publiceerde over career counseling.

We hopen met dit paper een bijdrage te leven aan de discussie rondom loopbanen door een overzicht te geven van de belangrijkste thema's van de afgelopen jaren. Bovendien geven we voor al die thema's ook suggesties voor toekomstig onderzoek en we hopen dat die suggesties als inspiratie zullen dienen voor andere onderzoekers!

Het paper kan je HIER vinden.

October 13, 2017
Bekijk alle berichten