PhD Verdediging Maxim Kovalenko

Op vrijdag 29 september 2017 verdedigde Maxim Kovalenko zijn proefschrift aan de Universiteit van Antwerpen. In zijn proefschrift heeft hij zich vooral gericht op het bouwen van bruggen tussen micro en macro perspectieven op loopbaanontwikkeling, waarbij hij de Sociologische literatuur heeft geïntegreerd met de Careers literatuur. Het resultaat is een serie studies waarin onder andere patronen werden ontdekt van loopbaanontwikkeling over lange tijd gemeten, waarbij Maxim liet zien dat flexibele loopbaanpaden al lang bestonden voordat loopbaanonderzoekers daar over begonnen te schrijven in de jaren 1990. Ook is Maxim kritisch op de neoliberale aanpak waarbij individueel eigenaarschap centraal staat. Daarbij benoemde hij een mogelijk "Matthew effect", wat betekent dat de sterken steeds sterker worden, terwijl de zwakkeren steeds zwakker worden. In dit geval: de mensen die al hoger opgeleid zijn en meer skills hebben, profiteren van "agency" en flexibiliteit, terwijl degenen die dat in mindere mate hebben, juist een steeds zwakkere positie krijgen.

De vragen tijdens de verdediging waren pittig, maar leverden een mooie discussie op. Zo werden er vragen gesteld over hoe we loopbaansucces eigenlijk zouden moeten meten, wat Maxim's werk nu écht bijdraagt aan theorievorming over loopbaanontwikkeling, welke rol een "career calling" (roeping) zou kunnen hebben en ook of het concept van een loopbaan wellicht niet alleen verandert is qua focus, maar mogelijk een meer fundamentele wijziging heeft doorgemaakt en als het ware iets anders is geworden.

Het was weer een genoegen om in Antwerpen te zijn, fijne stad!, om de bij te dragen aan de verdediging van Maxim en natuurlijk ook om weer diverse collega's te spreken, zoals Wolfgang Mayrhofer, Anneleen Forrier, Marijke Verbruggen en Jesse Segers. Op naar de volgende maar weer!

September 30, 2017
Bekijk alle berichten