Drie White Papers over Loopbanen in België en Nederland

February 3, 2023

Samen met Sofie Jacobs (Antwerp Management School, België) en House of HR heb ik een onderzoek uitgevoerd onder 1.600 werkers in België en Nederland. We bestudeerden daarbij allerlei thema's rondom hun werk en loopbaan. Op basis van het onderzoek hebben we nu drie openbaar toegankelijke white papers gepubliceerd. Je kan een korte beschrijving van alle drie de artikelen HIER vinden, met links naar elk van de drie white papers (toegankelijk in het Nederlands en Engels).

White paper 1 richt zich op duurzame loopbanen en loopbaanmobiliteit. We onderzochten bijvoorbeeld thema's als geluk, gezondheid en inzetbaarheid bij werkers in beide landen. Een bevinding die opviel was dat de algemene bereidheid om te bewegen in de loopbaan relatief laag was. Maar: we vonden ook dat enige mobiliteit (maar ook niet té veel) positief samenhing met gewenste loopbaanuitkomsten als inzetbaarheid en gezondheid. Je kan het artikel HIER vinden.

White paper 2 richt zich op loopbaansucces en loopbaandoelen. We keken hier zowel naar objectieve (bijv. salaris en promoties) als subjectieve (bijv. tevredenheid) indicatoren van loopbaansucces. Het viel op dat we helemaal geen verschillen vonden in beide vormen van loopbaansucces tussen vrouwen en mannen. Met één uitzondering: ondanks dat ze gelijk scoren op loopbaansucces, rapporteren vrouwen nog altijd een lager salaris dan mannen. Je kan het artikel HIER vinden.

White paper 3 richt zich op proactief loopbaangedrag, loopbaan shocks en spijt. We onderzochten hier bijvoorbeeld hoe proactiviteit in de loopbaan samenhangt met gewenste uitkomsten als loopbaansucces. Een opvallend resultaat was dat jongeren het meeste spijt bleken te hebben over hun loopbaankeuzes. Bij de groep ouder dan 45 jaar werd het juist steeds minder. Ook van belang: werkers die meer loopbaanshocks hadden ervaren rapporteerden ook meer loopbaanspijt. Je kan het artikel HIER vinden.

Bij elkaar bieden deze drie white papers een schat aan informatie over werk en loopbanen in België en Nederland. We hopen dat onderzoekers, professionals en beleidsmakers hierdoor geïnspireerd zullen raken!

Bekijk alle nieuwsberichten