PhD Verdediging Sergey Gorbatov

Op maandag 9 december 2019 was ik een van de opponenten toen Sergey Gorbatov met succes zijn PhD thesis verdedigde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van zijn proefschrift is "Personal Branding: Self-Presentation in the Contemporary Career" en het is een eerste serieuze poging om de literatuur rondom personal branding meer te integreren en een duidelijke definitie neer te zetten.

December 13, 2019

VU Post Doc Dag 2019

Op donderdag 21 november 2019 organiseerde de Vrije Universiteit Amsterdam haar Post Doc Dag 2019. Tijdens deze bijeenkomst stonden alle postdoctorale onderzoekers van de VU centraal. Dat zijn er meer dan 300, maar onderzoek laat zien dat post docs vaak net een beetje buiten de boot vallen. Geen PhD kandidaten meer, nog geen aanstelling als universitair docent. En formeel zelfs niet eens een functieprofiel. Wat doe je dan? Dit evenement was vooral bedoeld om te laten zien dat de universiteit de post docs echt belangrijk vindt. En om hen diverse lezingen en workshops aan te bieden die hen helpen in het vormgeven van hun loopbaan.

December 5, 2019

Nieuw Paper: Crafting Project Managers' Careers: Integrating the Fields of Careers and Project Management

Samen met Anne Keegan, Martine Huemann en Claudia Ringhofer heb ik een literatuur review uitgevoerd op het thema van loopbanen van project managers. We hebben hierbij specifiek gekeken naar de mate waarin een aantal bekende theorieën en concepten uit het veld van de career studies tot op heden zijn toegepast in studies naar loopbanen van project managers.

November 24, 2019

Podcast over waarom studenten altijd maar excellent moeten zijn (of niet...?)

Afgelopen week was het de nationale “week van de werkstress”. Of, zoals het dit jaar genoemd is: “de week van het werkgeluk”. Tijdens deze themaweek heeft de Vrije Universiteit Amsterdam een reeks podcasts opgenomen die te maken hebben met dit thema. In de eerste podcast ging ik in gesprek met Harm Derks over de vraag waarom studenten eigenlijk allemaal excellent moeten zijn. En of ze dat altijd moeten zijn?

November 20, 2019

Lezing over duurzame loopbanen met CareerServices adviseurs

Op dinsdag 29 oktober 2019 ben ik uitgenodigd om op de Erasmus Universiteit Rotterdam een lezing te komen verzorgen over duurzame loopbanen.

November 2, 2019

Bezoek bij de Universiteit van Bern

In de week van 21 - 25 oktober 2019 ben ik voor de tweede keer dit jaar op bezoek geweest bij de Universiteit van Bern, in Zwitserland.

November 2, 2019

Jongeren hebben het moeilijk. Gek hè?

Er is de laatste dagen veel te doen over het SER rapport dat verschenen is, waarbij duidelijk wordt aangegeven hoe lastig jongeren het hebben op dit moment. Ze ervaren keuzestress, hebben minder kans op een vaste baan, moeten geld lenen, en ga zo nog maar even door. Op LinkedIn heb ik hier een artikel over geschreven op basis van mijn eigen ervaringen in het onderzoek dat ik doe.

September 3, 2019

Nieuw paper: A Sustainable Career Perspective of Work Ability: The Importance of Resources across the Lifespan

Onze studie met de titel "A Sustainable Career Perspective of Work Ability: The Importance of Resources across the Lifespan" is gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health, als onderdeel van het special issue "Sustainable work ability and aging".

July 18, 2019

Nieuwe Hoofdstukken in het Handbook of Research on the Psychological Contract at Work

Het nieuwe Handbook of Research on the Psychological Contract at Work, samengesteld door Yannick Griep en Cary Cooper, is recent gepubliceerd. In dit handboek heeft een grote groep onderzoekers op het gebied van psychologische contracten hun kennis en krachten gebundeld om een overzicht te bieden van huidige kennis op dit terrein.

July 15, 2019

EAWOP 2019 Conferentie in Turijn, Italië

De tweejaarlijkse conferentie van de European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) vond dit keer plaats in Turijn, Italië. Met bijna 2.000 mensen aanwezig en steeds 20 parallel sessies bleek dat het congres wederom flink gegroeid is. Niet alleen zijn er meer mensen, maar ook de diversiteit aan thema's groeit elke keer weer. Voor mij mooi dat thema's als loopbaanontwikkeling en employability steeds meer op de kaart komen te staan in deze groep onderzoekers. Tegelijkertijd ook lastig: met zoveel keuze moet je echt prioriteiten stellen over welke sessies je bezoekt en welke je laat schieten.

June 4, 2019

Keynote bij de International Talent Event Amsterdam

Op woensdag 15 mei 2019 mocht ik de openings keynote verzorgen tijdens de International Talent Event Amsterdam 2019, in het Student Hotel in Amsterdam. We hebben gesproken over de veranderingen die plaatsvinden in loopbanen en over hoe belangrijk het is om te zoeken naar een goede fit. Kortom: niet alleen "een baan" zoeken, maar proberen om een baan te vinden die goede leerervaringen biedt, die betekenisvolle activiteiten geeft en waar je een goede match hebt tussen jouw krachten en interesses enerzijds, en de organisatie en het werk anderzijds.

May 22, 2019

Interview en Podcast met Claire en Antoine van Disrupt Your Career

In het kader van hun werk over onderbrekingen in loopbanen, hebben Claire Harbour-Lyell en Antoine Tirard mij recent geïnterviewd over mijn eigen loopbaan en het onderzoek dat ik daarnaar doe.

May 4, 2019

Nieuw paper: Zouden werkgevers moeten investeren in employability?

Moet je als werkgever investeren in de inzetbaarheid ("employability") van je werknemers? Het is een discussie die ik vaak heb met managers en professionals. Over het algemeen komen we dan uit op de zogenoemde employability management paradox: iedereen ziet dat er een duidelijke noodzaak is om te investeren in flexibiliteit en competenties van werknemers, maar tegelijkertijd is er de angst dat als ze eenmaal meer inzetbaar zijn, ze de organisatie zullen verlaten (in het ergste geval voor een concurrent).In een studie die ik gepubliceerd heb met Maria Tims, Susanne Beijer en Nele de Cuyper laten we zien dat deze paradox wellicht helemaal niet bestaat.

April 16, 2019

Keynote tijdens Bridging Success Evenement

Op dinsdag 12 maart heb ik een keynote lezing gegeven tijdens het Bridging Success evenement in Het Concertgebouw in Amsterdam.

April 1, 2019

Nieuw paper: Buffering the psychological contract breach

We hebben een nieuw paper gepubliceerd over psychologische contract breuk in het open access tijdschrift Frontiers in Psychology. In deze studie hebben we onderzocht of het commitment klimaat (dus: de mate waarin teamleden toegewijd/betrokken zijn bij de organisatie) een rol kan spelen als buffer als iemand de perceptie heeft dat zijn/haar psychologisch contract is gebroken. De resultaten ondersteunen onze verwachtingen. We vonden allereerst dat een psychologisch contract breuk samengaat met minder bevlogenheid en uiteindelijk toegenomen intenties om de organisatie te verlaten. Echter, we vonden ook dat het team klimaat hier een belangrijke rol speelt: als iedereen in hoge mate betrokken is bij de organisatie, zijn de negatieve effecten van een psychologisch contract breuk minder sterk. Met andere woorden: een betrokken team kan een buffer zijn.

March 12, 2019

Nieuw paper: Building a Sustainable Start

Ons paper met de titel "Building a sustainable start: The role of career competencies, career success, and career shocks in young professionals' employability" is zojuist online gepubliceerd in het Journal of Vocational Behavior. Deze studie is de eerste publicatie van het promotieonderzoek van Rowena Blokker, wat het voor ons team een extra speciaal artikel maakt!

March 6, 2019

Artikel in HR Square

In het februari nummer van HR Square is een artikel gepubliceerd over duurzame loopbanen op basis van een keynote die ik eind 2018 gaf in Leuven. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van mijn belangrijkste aandachtspunten en worden ook enkele implicaties voor HRM besproken. Het artikel is te vinden in het onderdeel "Publicaties - Praktijk Publicaties" van deze website.

March 6, 2019

Top Cited Paper in Applied Psychology Tijdschrift

Het paper dat ik met Maria Tims gepubliceerd heb in Applied Psychology: An International Review is een van de meest geciteerde papers in 2017 en 2018. Prachtig nieuws! Eerder was dit paper ook al een van de meest gedownloade papers in diezelfde periode.

February 26, 2019

Dagvoorzitter bij de VU Education Day 2019

Op maandag 11 februari was de jaarlijkse Onderwijsdag van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik had die dag het voorrecht om samen met mijn collega Agnes Willemen de dagvoorzitter te zijn.

February 24, 2019

Keynote Lezing bij Young FrieslandCampina

Op vrijdag 25 januari 2019 heb ik een keynote lezing mogen verzorgen voor een groep young professionals van FrieslandCampina. Tijdens de lezing hebben we gesproken over waarom ze nu eigenlijk NIET moeten streven naar succes in hun loopbaan.

February 24, 2019

NPO Radio 1 Interview over Videosolliciteren

Op donderdag 10 januari 2019 werd ik uitgenodigd om in het NPO Radio 1 programma "Dit was de Dag" mee te discussiëren over het nut van videosolliciteren.

January 21, 2019

Keynote bij ZuivelNL

Duurzame inzetbaarheid: buzzword of bittere noodzaak? Daarover hebben we gisteren gesproken tijdens mijn keynote voor ZuivelNL tijdens hun dag van duurzame inzetbaarheid.

November 16, 2018

Keynote bij Employability21 Conferentie

Tijdens het internationale Employability21 congres heb ik op donderdag 14 september een keynote gegeven met de titel "Sustainable Career Management: What is It and How does it Work?". Het centrale thema was het delen van ons denken over duurzame loopbanen, waarbij ik ook ons recent ontwikkelde conceptuele model heb gedeeld, evenals enkele reflectiepunten over de implicaties hiervan voor beleid.

September 30, 2018

Een Terugblik op AOM 2018

Na een zeer geslaagd Academy of Management 2018 congres in Chicago kijk ik hier graag even terug op mijn ervaringen. Gezien de lengte van de terugblik heb ik maar even de tekst in het Engels hier neergezet voor het gemak. Meer weten? Je kan natuurlijk altijd contact opnemen!

August 27, 2018

Best Paper Award voor "#Trending Topics in Careers" Paper

Ik ben vereerd en trots dat we de de Emerald Literati Outstanding Paper Award hebben gewonnen voor de Career Development International Best Paper Award 2017, met ons paper "#Trending Topics in Careers: A Review and Future Research Agenda". Dit paper is verkozen tot het meest invloedrijke paper van 2017 dat gepubliceerd is in CDI en is sinds oktober 2017 al meer dan 1.100 keer gedownload!

July 9, 2018

Small Group Meeting: New Frontiers in Employability Research

Op donderdag 28 en vrijdag 29 juni 2018 heb ik deelgenomen aan een small group meeting over employability, georganiseerd door Pascale Le Blanc en Beatrice van der Heijden bij de Technische Universiteit Eindhoven.

July 1, 2018

Verkozen voor het Leadership Track van de Academy of Management Careers Division

Ik ben verkozen voor het leadership track van de Academy of Management Careers divisie, wat betekent dat ik de komende 5 jaar in diverse leiderschapsrollen zal optreden, waaronder PDW chair, program chair en division chair.

June 7, 2018

Instituut Gak Subsidie voor PhD Onderzoek naar Psychologie van de Flexibilisering

De komende vier jaar gaan we een onderzoeksproject starten naar de psychologie van de flexibilisering, met een specifieke focus op duurzame loopbanen en psychologische contracten. Ons projectteam, bestaande uit Sanne Nijs, Paul Jansen, Svetlana Khapova, Bert Breij en ikzelf, gaat een PhD kandidaat begeleiden op dit onderwerp. Het project is gefinancierd door Instituut Gak.

May 24, 2018

Career crafting paper bij de meest gedownloade papers in 2016-2017

Ons paper "Crafting your Career: How Career Competencies relate to Career Success via Job Crafting", dat ik in 2017 publiceerde samen met Maria Tims, behoort tot de meest gedownloade papers in 2016-2017 van het tijdschrift Applied Psychology: An International Review.

May 23, 2018

Nieuw paper: Tales of the Unexpected - Integrating Career Shocks in the Contemporary Careers Literature

Ons nieuwe paper over de rol van onverwachte gebeurtenissen in loopbaanontwikkeling is nu open access gepubliceerd.

April 19, 2018

Academy of Management 2018: Here I Come!

De Academy of Management heeft de resultaten bekend gemaakt van de ingezonden symposia, papers en PDW (professional development workshop) sessies voor het jaarlijkse congres. Dat heeft voor ons uitstekend nieuws opgeleverd: 3 geaccepteerde symposia en 2 geaccepteerde PDWs. En van de geaccepteerde symposia zijn er twee geaccepteerd als Showcase Symposium tijdens het congres. Bijzonder trots en blij met deze uitslag!

March 28, 2018

Bezoek aan King's College London

Vorige week ben ik op bezoek geweest bij de King's College Business School voor een onderzoeksbezoek.

February 19, 2018

BNR Nieuwsradio: Proactiviteit op de Werkvloer

Op dinsdag 30 januari 2018 maakte ik deel uit van het BNR radioprogramma "Werkverkenners", waar we gesproken hebben over proactiviteit op de werkvloer.

January 30, 2018

Toetreding tot JVB Editorial Board

Met ingang van 2018 maak ik officieel deel uit van de editorial board van Journal of Vocational Behavior.

January 16, 2018

BNR Nieuwsradio over Valkuilen tijdens de Vroege Loopbaan

Op 14 november 2017 had ik een bijdrage in het radioprogramma "Werkzoekers" op BNR. Het gesprek ging over valkuilen die jongeren ervaren tijdens de start van hun loopbaan. De uitzending is HIER terug te luisteren.

November 18, 2017

Media Aandacht voor Career LEAP Project

Op 9 november 2017 vond de officiële lancering plaats van het tweede deel van het Career LEAP project. Dit project heb ik ontwikkeld in samenwerking met Carmel O'Sullivan (Trinity College Dublin, Ierland) en Jennifer Symonds (University College Dublin, Ierland).

November 18, 2017

Nieuwe PhD Kandidaten bij SBE VU

Een team van onderzoekers aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam - Professor Svetlana Khapova, Niki Konijn, Dr. Jos Akkermans en Dr. Evgenia Lysova - gaat gezamenlijk twee nieuwe PhD kandidaten begeleiden. Deze twee projecten richten zich voornamelijk op internationale loopbanen en expatriates. De projecten duren drie jaar nadat ze gestart zijn.

November 2, 2017

PhD Verdediging Inge de Clippeleer

Op woensdag 25 oktober 2017 verdedigde Inge de Clippeleer haar proefschrift met de titel: "Being in the driver's seat of your job: Investigating determinants, mechanisms and outcomes of job crafting and team crafting", aan de Universiteit van Gent in België. Ik was deel van haar begeleidingscommissie en van de jury tijdens de verdediging. Inge presenteerde eerst de belangrijkste bevindingen van haar proefschrift en ging vervolgens zeer bevlogen en duidelijk in op alle vragen van de jury. Een zeer verdiend succes voor haar om officieel "Dr. Inge" te zijn!

October 27, 2017

College Universiteit van Nederland: Hoe vind ik mijn eerste baan?

Mijn college bij de Universiteit van Nederland staat online. Tijdens dit college ben ik ingegaan op vragen als: "Hoe vind ik mijn eerste baan?" en "Hoe houd ik het na die eerste baan nog leuk?". Tijdens dit mini college heb ik het gehad over thema's als employability, loopbaancompetenties en de rol van context in loopbaanontwikkeling.

October 27, 2017

Nieuwe publicatie: #Trending Topics in Careers - A Review and Future Research Agenda

Ons paper "#Trending topics in career: A review and future research agenda" is net gepubliceerd in Career Development International. In deze studie hebben we alle 693 gepubliceerde papers in Career Development International, Career Development Quarterly, Journal of Career Assessment en Journal of Career Development geanalyseerd tussen 2012-2016. Op basis hiervan hebben we de meest populaire thema's benoemd als "trending topics". In totaal definieerden we 16 van zulke thema's, waarvan we steeds een korte beschrijving geven met wat gegevens over hoeveel ze gepubliceerd zijn en ook bieden we per thema enkele suggesties aan voor toekomstig onderzoek.

October 13, 2017

PhD Verdediging Maxim Kovalenko

Op vrijdag 29 september 2017 verdedigde Maxim Kovalenko zijn proefschrift aan de Universiteit van Antwerpen. In zijn proefschrift heeft hij zich vooral gericht op het bouwen van bruggen tussen micro en macro perspectieven op loopbaanontwikkeling, waarbij hij de Sociologische literatuur heeft geïntegreerd met de Careers literatuur. Het resultaat is een serie studies waarin onder andere patronen werden ontdekt van loopbaanontwikkeling over lange tijd gemeten, waarbij Maxim liet zien dat flexibele loopbaanpaden al lang bestonden voordat loopbaanonderzoekers daar over begonnen te schrijven in de jaren 1990. Ook is Maxim kritisch op de neoliberale aanpak waarbij individueel eigenaarschap centraal staat. Daarbij benoemde hij een mogelijk "Matthew effect", wat betekent dat de sterken steeds sterker worden, terwijl de zwakkeren steeds zwakker worden. In dit geval: de mensen die al hoger opgeleid zijn en meer skills hebben, profiteren van "agency" en flexibiliteit, terwijl degenen die dat in mindere mate hebben, juist een steeds zwakkere positie krijgen.

September 30, 2017

Universiteit van Nederland: Hoe vind ik mijn eerste baan?

Universiteit van Nederland: Hoe vind ik mijn eerste baan?

September 6, 2017

Academy of Management 2017 Update Deel 2

Academy of Management 2017 Update Deel 2

August 18, 2017

Nieuw paper gepubliceerd in PLOS ONE: CSE and Work Engagement: Testing a Perception, Action, and Development Path

Nieuw artikel in PLOS ONE

August 17, 2017

Academy of Management 2017 Best Reviewer Award

Ik heb tijdens de Academy of Management 2017 conferentie in Atlanta, Georgia, USA, een Outstanding Reviewer award ontvangen voor mijn review werk in de Careers Division.

August 8, 2017

Academy of Management 2017 Update Deel 1

Een korte impressie van mijn eerste twee dagen van de Academy of Management conferentie 2017.

August 6, 2017

JVB Special Issue over Duurzame Loopbanen

JVB Special Issue over Duurzame Loopbanen

July 11, 2017

Keynote @ VU Amsterdam Waardering Docenten

Keynote @ VU Amsterdam Waardering Docenten

June 20, 2017

Keynote @ CityWork Amsterdam 29 Mei 2017

Keynote @ CityWork Amsterdam 29 Mei 2017 over Duurzaam Loopbaanbeleid bij Young Professionals

June 7, 2017

Lid van de Begeleidingscommissie van Inge de Clippeleer

Lid van de Begeleidingscommissie van Inge de Clippeleer

June 7, 2017

Uitgenodigd voor Keynote bij Symposium over Duurzame Ontwikkeling Universitaire Docenten

Uitgenodigd voor Keynote bij Symposium over Duurzame Ontwikkeling Universitaire Docenten

June 7, 2017

Externe Beoordelaar van de PhD thesis van Fiona Dowling

Externe Beoordelaar van de PhD thesis van Fiona Dowling

June 7, 2017

Nieuwe Publicatie over Future Time Perspective, Job Crafting, Bevlogenheid en Prestatie

Nieuwe Publicatie in European Journal of Work and Organizational Psychology over Future Time Perspective, Job Crafting, Bevlogenheid en Prestatie

June 7, 2017

Nieuwe Publicatie over Loopbaancompetenties, Job Crafting en Employability

Nieuwe Publicatie over Loopbaancompetenties, Job Crafting en Employability in Applied Psychology: An International Review

June 7, 2017