Projecten

Special Issue over School-naar-Werk Transities - Journal of Career Development

Samen met Rebekka Steiner en Andreas Hirschi (beide van de Universiteit Bern in Zwitserland) heb ik een special issue georganiseerd over het thema school-to-work transitions. Dit issue werd gepubliceerd in het Journal of Career Development in 2022 en bevat negen artikelen, waaronder ons introductieartikel.

Je kan ons introductieartikel, waarin we een kort overzicht geven van onderzoek op dit thema en de artikelen in het special issue, HIER vinden.

Het gehele special issue is HIER te vinden.

Employability

Door de snelle veranderingen in de manier waarop we werk uitvoeren en de steeds complexer wordende loopbanen, is het cruciaal om actief aan je employability (inzetbaarheid) te werken. In mijn onderzoek kijk ik naar employability in verschillende doelgroepen en typen werk, waarbij de onderliggende vraag altijd is: hoe kunnen we de voorspellers en uitkomsten van employability beter leren begrijpen? Daarbij ben ik ook kritisch geweest over de sterk individualistische toon in wetenschappelijk onderzoek, waarbij we beargumenteerd hebben in een provocatie paper dat onderzoek op dit gebied meer gecontextualiseerd zou moeten worden (Forrier et al., 2018). Verder ben ik betrokken bij onderzoek naar de rol van werkgevers in employability ontwikkeling (bijv. Akkermans et al., 2019).

Ik ben ook een van de gast editors van een special issue over "New frontiers in employability research: Towards a contextualized perspective of employability development" in het European Journal of Work and Organizational Psychology, gepland voor 2023. Meer informatie hierover is HIER te vinden.

Publicaties op dit gebied zijn bijvoorbeeld (voor meer details zie "Publicaties"):

Akkermans, J., Tomlinson, M., & Anderson, V. (2023). Initial employability development: introducing a conceptual model integrating signalling and social exchange mechanisms. European Journal of Work and Organizational Psychology. https://doi.org/10.1080/1359432X.2023.2186783

Peeters, E. R., Akkermans, J., & De Cuyper, N. (2020). The only constant is change? Movement capital and perceived employability. Journal of Career Assessment, 28(4), 674-692. https://doi.org/10.1177/1069072720918195

Akkermans, J., Tims, M., Beijer, S., & De Cuyper, N. (2019). Should employers invest in employability? Examining employability as a mediator in the HRM - commitment relationship. Frontiers in Psychology, 10, Article 717. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00717

Blokker, R., Akkermans, J., Tims, M., Jansen, P., & Khapova, S. (2019). Building a sustainable start: The role of career competencies, career success, and career shocks in young professionals' employability. Journal of Vocational Behavior, 112, 172-184. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.02.013

Forrier, A., De Cuyper, N., & Akkermans, J. (2018). The winner takes it all, the loser has to fall: Provoking the agency perspective in employability research. Human Resource Management Journal, 28(4), 511-523. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12206

Special Issue over Project Management en Loopbanen - Project Management Journal (2020)

Samen met Max Chipulu (University of Southampton, UK), Udechukwu Ojiako (University of Sharjah, United Arab Emirates) en Terry Williams (University of Hull, UK) heb ik een special issue georganiseerd in hetProject Management Journal (het wetenschappelijke tijdschrift van het Project Management Institute, PMI) met de titel: "Career Paths and Career Systems for Project Managers". Het issue is in maart 2020 verschenen, het bevat een introductieartikel, een review artikel en vijf empirische artikelen.

Het volledige special issue is HIER te vinden.

Het introductieartikel is HIER te vinden.

Het review artikel waaraan ik bijgedragen heb is HIER te vinden.

Special Issue over Career Shocks - Career Development International (2021)

Samen met mijn mede gast editors Ricardo Rodrigues (Kings College London), Stefan Mol (Universiteit van Amsterdam), Scott Seibert (Rutgers University) en Svetlana Khapova heb ik een special issue samengesteld over de rol van career shocks in loopbaanontwikkeling. Dit special issue is gepubliceerd in Career Development International in 2021.

De oospronkelijke call for papers kan je HIER vinden.

Ons introductieartikel, waarin we een kort overzicht geven van onderzoek naar career shocks en de artikelen in het special issue, vind je HIER. Het is gratis toegankelijk voor iedereen.

Alle artikelen in het special issue vind je HIER.

Special Issue over Sustainable Careers - Journal of Vocational Behavior (2020)

Samen met Beatrice van der Heijden, Ans de Vos, Judith Semeijn, Mel Fugate, Daniel Spurk en Mandy van de Velde, was ik gast editor van een special issue over duurzame loopbanen in het Journal of Vocational Behavior. De titel van het special issue is: "Sustainable Careers Across the Lifespan: A Contemporary Perspective". Het college issue is gepubliceerd in maart 2020. Het bevat een introductie artikel, twee conceptuele artikelen en negen empirische artikelen.

Het volledige special issue is HIER te vinden

Het introductie artikel is HIER te vinden

Het conceptuele artikel is HIER te vinden

Career Shocks

Onderzoek naar loopbanen richtte zich oorspronkelijk ook op de rol van onverwachte gebeurtenissen. Echter, er is een paradox zichtbaar op dit gebied: hoewel loopbanen steeds flexibeler en onzekerder worden, is onderzoek op dit gebied zich juist steeds meer gaan richten op individuele controle en zelfsturing. Ik geloof er heel sterk in dat we juist nu de rol van onvoorspelbare gebeurtenissen weer terug moeten brengen in ons onderzoek naar loopbaanontwikkeling en loopbaansucces. Career shocks - onverwachte gebeurtenissen die zorgen voor bewust nadenken over iemands loopbaandoelen - zijn daarom een van mijn voornaamste onderzoeksthema's geworden. Ik wil hierbij bijdragen aan een beter begrip van welke shocks mensen ervaren in verschillende loopbaanfases, typen werk en culturen, en hoe deze shocks van invloed zijn op de keuzes, doelen en paden in de loopbaan.

Om dit doel we bereiken heb ik een eerste definitie en conceptualisatie gepubliceerd van career shocks (Akkermans et al., 2018). Verder ben ik betrokken bij diverse onderzoeksprojecten op dit gebied. Ik ben ook de leidende guest editor van een special issue over de rol van career shocks in loopbaanontwikkeling; deze verschijnt in 2021 in Career Development International.

Publicaties op dit thema (zie "Publicaties" voor meer details) zijn onder andere:

Akkermans, J., Collings, D. G., da Motta Veiga, S. P., Post, C., & Seibert, S. E. (2021). Toward a broader understanding of career shocks: Exploring interdisciplinary connections with research on job search, human resource management, entrepreneurship, and diversity. Journal of Vocational Behavior, 126. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2021.103563

Akkermans, J., Richardson, J., & Kraimer, M. L. (2020). The Covid-19 crisis as a career shock: Implications for careers and vocational behavior. Journal of Vocational Behavior, 119, 103434. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103434

Akkermans, J., Seibert, S. E., & Mol, S. T. (2018). Tales of the unexpected: Integrating career shocks in the contemporary careers literature. SA Journal of Industrial Psychology, 44, e1503. https://doi.org/10.4102/sajip.v44i0.1503

Blokker, R., Akkermans, J., Tims, M., Jansen, P., & Khapova, S. (2019). Building a sustainable start: The role of career competencies, career success, and career shocks in young professionals' employability. Journal of Vocational Behavior, 112, 172-184. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.02.013

Rummel, S., Akkermans, J., Blokker, R., & Van Gelderen, M. (2021). Shocks and entrepreneurship: A study of career shocks among newly graduated entrepreneurs. Career Development International. https://doi.org/10.1108/CDI-11-2018-0296

Loopbaanontwikkeling van Jongeren en Young Professionals

Jongeren vormen een belangrijke groep op de arbeidsmarkt, maar ook een groep die vaak te weinig aandacht krijgt in wetenschappelijk onderzoek. Toch hebben ze vaak te maken met relatief hoge werkeloosheid, relatief hoge onderbenutting en worden ze geconfronteerd met allerlei nieuwe uitdagingen in een kort tijdsbestek. Het is daarom belangrijk dat we een beter begrip krijgen van hoe jonge werknemers en young professionals de stap naar de arbeidsmarkt succesvol kunnen maken en vervolgens hoe we hen kunnen ondersteunen tijdens de start van hun werkende leven, om zo het fundament te leggen van een duurzame loopbaan. Ik ben betrokken bij diverse projecten die gericht zijn op vroege loopbaanontwikkeling, zowel in de fase voorafgaand aan de stap naar de arbeidsmarkt, als die daarna. Enkele van de kernvragen die we proberen te beantwoorden zijn: "Wat zijn de kernelementen die een succesvolle transitie van opleiding naar werk voorspellen in de arbeidsmarkt van vandaag?", "Wanneer is een transitie van opleiding naar werk eigenlijk succesvol, wat zijn de criteria?" en "Hoe kunnen we werkeloosheid en onderbenutting bij jongeren voorkomen?".

Deze thema’s zijn al deel van mijn onderzoeksinteresse sinds de start van mijn wetenschappelijke loopbaan: de transitie naar werk was het centrale thema in mijn promotieonderzoek. Ik begeleid ook diverse PhD projecten op dit gebied,zoals Rowena Blokker’s project over de transitie van universiteit naar werk, Di Dong’s project over employability van internationale studenten en jonge werkers, en Chloe Nguyen’s project over duurzaamheid van loopbanen en uitwisseling van hulpbronnen bij young professionals

 

Publicaties op dit gebied (zie “Publicaties” voor meer details) zijn voorbeeld:

 

Akkermans, J., Blokker, R., Buers, C., Van Der Heijden, B. I. J. M., &De Vos, A. (2021). Ready, set,go! School-to-work transition in the new career. In A. Marshall & J.Symonds (Eds.), Young adult development at the school-to-work transition: International pathways and processes (pp. 77-106). Oxford University Press.

Akkermans, J., Brenninkmeijer, V., Huibers, M.,& Blonk, R. W. B. (2013). Competencies for the contemporary career: Development and preliminary validation of the career competencies questionnaire. Journal of Career Development, 40(3), 245-267.https://doi.org/10.1177/0894845312467501

Akkermans, J., Brenninkmeijer, V., Schaufeli,W. B., & Blonk, R. W. B. (2015). It's all about CareerSKILLS: Effectiveness of a career development intervention for young employees. Human Resource Management, 54(4), 533-551. https://doi.org/10.1002/hrm.21633

Akkermans, J., Nykänen, M., & Vuori, J.(2015). Practice makes Perfect? Antecedents and Consequences of an Adaptive School-to-Work Transition. In J. Vuori, R. W. B. Blonk, & R. Price (Eds.), Sustainable Working Lives - Managing Work Transitions and Health throughout the Life Course. (pp. 65-86). Springer Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9798-6_5

Akkermans, J., Paradniké, K., Vander Heijden, B. I. J. M., & De Vos, A. (2018). The best of both worlds: The role of career adaptability and career competencies in students' well-being and performance. Frontiers in Psychology, 9, 1678. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01678

Blokker, R., Akkermans, J., Tims,M., Jansen, P., & Khapova, S. (2019). Building a sustainable start: The role of career competencies, career success, and career shocks in young professionals' employability. Journal of Vocational Behavior, 112, 172-184. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.02.013

De Vos, A., Akkermans, J., & Van Der Heijden, B. I. J. M. (2019). From occupational choice to career crafting. In H. Gunz, M. Lazarova,& W. Mayrhofer (Eds.), The Routledge Companion to Career Studies (pp.128-142). Routledge.

Lo Presti, A., Capone, V., Aversano, A., &Akkermans, J. (2021). Career competencies and career success: On the roles of employability activities and academic satisfaction during the school-to-worktransition. Journal of Career Development, 0894845321992536.https://doi.org/10.1177/0894845321992536

O'Sullivan, C., Symonds, J., & Akkermans,J. (2018). An evaluation of Career LEAP: A work-readiness programme for youngadults not in education, employment or training. Temple-na-Sceilg Press. https://doi/org/10.13140/RG.2.2.10332.62081

Duurzame Loopbanen

Loopbanen worden steeds onzekerder, complex en flexibeler. Dit zorgt ervoor dat het steeds meer een uitdaging wordt voor individuen om gelukkig, gezond en productief te zijn en te blijven tijdens hun loopbaan. In ons onderzoek naar duurzame loopbanen proberen we beter te begrijpen hoe individuele, contextuele en temporele factoren in samenspel de basis zijn voor de duurzaamheid van iemands loopbaan. Wat zijn belangrijke hulpbronnen (zoals loopbaancompetenties)die mensen nodig hebben om de duurzaamheid van hun loopbaan te versterken? Hoe kunnen werkgevers hierbij ondersteuning bieden? Wat is de rol van veranderingen in iemands motivatie en externe omstandigheden (zoals career shocks) op hun loopbaan op de lange termijn? Dit zijn enkele voorbeelden van onderzoeksvragen die we proberen te beantwoorden.

In 2020 hebben we een special issue gepubliceerd over het thema van duurzame loopbanen. Deze is HIER te vinden. Ons introductieartikel met daarin ook een agenda voor toekomstig onderzoek is HIER te vinden.

 

Publicaties op dit gebied (zie “Publicaties” op deze website voor meer details)zijn bijvoorbeeld:

Retkowsky, J., Nijs, S., Akkermans, J., Jansen, P., & Khapova, S. N. (2023). Toward a sustainable career perspective on contingent work: A critical review and a research agenda. Career Development International, 28(1), 1-18. https://doi.org/10.1108/CDI-06-2022-0181

Van den Groenendaal, S. M. E., Akkermans, J., Fleisher, C., Kooij, D. T., Poell, R. F., & Freese, C. (2022). A qualitative exploration of solo self-employed workers' career sustainability. Journal of Vocational Behavior, 134, 103692. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2022.103692

De Vos, A., Van der Heijden, B. I. J. M., & Akkermans, J. (2020). Sustainable careers: Towards a conceptual model. Journal of Vocational Behavior, 117, Article 103196. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.06.011  

 

Van der Heijden, B., De Vos, A., Akkermans, J., Spurk, D., Semeijn, J., Vander Velde, M., & Fugate, M. (2020). Sustainable career across the lifespan: Moving the field forward. Journal of Vocational Behavior, 117, 103344, Article 103344. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103344

Akkermans, J. (2019). Sustainable careers. In W. De Lange, P. De Prins,& B. Van der Heijden (Eds.), Canon HRM (pp. 864-881). Vakmedianet.

De School-naar-Werk Transitie van Jongeren met Autisme - Lars Veerhoff (2023 - 2028)

Samen met Beatrice van der Heijden (RU Nijmegen), Karen Pak (Tilburg University) en Maral Darouei (VU Amsterdam) begeleid ik een PhD project getiteld "A Sustainable Career Perspective on the School-to-Work Transition of Emerging Adults with Autism Spectrum Disorder". Lars Veerhoff zal tussen 2023 en 2028 zijn promotieonderzoek gaan uitvoeren op dit thema. Hoewel bekend is dat jongeren met autisme extra uitdagingen ervaren tijdens de transitie naar hun werkende leven, is er nog weinig empirisch onderzoek gedaan naar hoe zij deze transitie navigeren en welke effecten het heeft op de start en het verdere vervolg van hun loopbaan. In dit project bestuderen we daarom vanuit het perspectief van duurzame loopbanen hoe individuele en contextuele factoren samen een rol spelen in de transitie naar werk bij deze groep. We hopen hiermee bij te dragen aan kennis die kan bijdragen een meer duurzame loopbanen voor jongeren met autisme.

De Rol van Loopbaancompetenties en Loopbaanshocks in de Arbeidsmarkt - Assunta De Rosa (2022 - 2025)

Ik begeleid een PhD project getiteld "The Role of Career Competencies and Career Shocks in the Contemporary Labor Market". Dit project wordt uitgevoerd door Assunta De Rosa en is een double-degree project van de Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Italië) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik begeleid dit project samen met Alessandro Lo Presti (Campania) en Svetlana Khapova (VU). Assunta richt zich in dit project op drie verschillende studies. In de eerste studie ontwikkelt en valideert ze een Italiaanse versie van de Vragenlijst Loopbaancompetenties (CCQ). De tweede studie is een meta-analyse van onderzoek naar loopbaancompetenties. Tot slot zal ze in de derde studie onderzoek doen naar hoe loopbaancompetenties en loopbaanshocks een rol kunnen spelen in loopbaanuitkomsten. Het project loopt tussen 2022 en 2025.

Employability Ontwikkeling van Internationale Studenten - Di Dong (2020 - 2024)

Ik ben copromotor van het project van Di Dong dat zich richt op de employability ontwikkeling van Chinese studenten die de transitie maken van China naar Europa voor hun Master opleiding, en vervolgens de transitie naar de arbeidsmarkt. In dit project bestuderen we de motivatie en verwachtingen van Chinese studenten die de overstap maken naar een Europese universiteit en we onderzoeken hoe zij hun employability ontwikkelen. In longitudinaal kwalitatief onderzoek verkennen we hoe zij eerst de transitie van China naar Europa navigeren, en daarna de transitie naar de arbeidsmarkt. Dit project is mogelijk gemaakt door de China Scholarship Council (CSC). Ik begeleid dit project samen met Svetlana Khapova (Vrije Universiteit Amsterdam). Di is met haar project begonnen in november 2020, het project eindigt in 2024.

Duurzame Loopbanen Vanuit een Hulpbronnen Perspectief - Chloe Nguyen (2020 - 2023)

Ik ben copromotor van Chloe Nguyen's project dat zich richt op het proces van uitwisseling van hulpbronnen als basis voor duurzame loopbanen bij young professionals. Cloe richt zich specifiek op de vraag hoe collega's met elkaar loopbaangerelateerde hulpbronnen uitwisselen en hoe dat een rol speelt in hun loopbaanontwikkeling. Ze voert hiervoor kwantitatief onderzoek uit, waarbij ze bijvoorbeeld kijkt hoe loopbaan mentoring van collega's ervoor kan zorgen dat beide meer hulpbronnen kunnen opbouwen voor hun werk en loopbaan. Vervolgstudies kijken naar de voorspellers en uitkomsten van zulke processen. Dit project is mogelijk gemaakt door het Amsterdam Business Research Institute (ABRI). Ik begeleid dit project samen met Svetlana Khapova (Vrije Universiteit Amsterdam). Chloe is met haar project gestart in oktober 2020, het einde van het project is in 2023.

Het Ontwerpen van een Duurzame Vroege Loopbaan - Sjoerd Gerritsen (2020 - 2024)

Ik ben copromotor van het project van Sjoerd Gerritsen over de voorbereiding van studenten in het hoger onderwijs (in dit geval: HBO) op de transitie naar hun werkende leven. In dit project voert Sjoerd kwalitatief onderzoek uit waarbij hij met studenten en andere relevante betrokkenen in het brede ecosysteem praat over het optimaal ontwerpen van de voorbereiding op de transitie naar werk. Hij zal ook een interventie ontwikkelen om studenten daarbij te kunnen ondersteunen. We gebruiken in dit project ons onderzoek naar duurzame loopbanen als theoretisch startpunt. Het begeleidingsteam bestaat verder uit Beatrice van der Heijden (Radboud Universiteit Nijmegen), Karen Pak (Radboud Universiteit Nijmegen) en Maral Darouei (Vrije Universiteit Amsterdam). Sjoerd is in 2020 begonnen aan zijn project, het beoogde einde is in 2024.

Psychologie van Flexibel Werk - Jana Retkowsky (2018 - 2022)

Ik ben copromotor op het project van Jana Retkowsky over het werk en de loopbaan van flexwerkers. Met de toenemende flexibilisering in de arbeidsmarkt zijn er allerlei nieuwe typen werk bij gekomen, zoals freelancers en 'gig' werkers (platformwerkers). Het meeste onderzoek heeft zich tot nu tot echter gericht op werknemers in organisaties, waardoor er beperkte kennis is over hoe werkers in deze nieuwe, flexibele typen werk hun werk en loopbaan effectief navigeren. Dit project heeft als doel om daar wat antwoorden op te gaan geven. We hebben daarvoor een kritische review uitgevoerd van de literatuur over flex werk, waarbij we een nieuwe manier voorstellen om de verschillende stromingen te verenigen. Verder heeft Jana kwalitatief onderzoek gedaan naar o.a. uitzendkrachten en 'gig' werkers om beter te kunnen begrijpen hoe zij hun loopbaan vormgeven. Dit project is gesubsidieerd door Instituut Gak. Ik ben de formele projectleider en de rest van het team bestaat uit Sanne Nijs (Tilburg University), Paul Jansen en Svetlana Khapova (beiden Vrije Universiteit Amsterdam). Het project is gestart in September 2018 en eindigt in 2022.

Output van het PhD project:

Als deel van dit project schreven we een opinieartikel in Het Parool. Die kan je HIER lezen.

In januari 2023 hebben we het eerste wetenschappelijke artikel uit het proefschrift gepubliceerd. Het is een kritische review van de literatuur over niet-standaard werk, waarbij we voorstellen om vanuit de lens van duurzame loopbanen naar dit thema te gaan kijken. Je kan het artikel HIER vinden, het is vrij toegankelijk voor iedereen.

Commitment Systemen en Loopbaansucces - Leon Hupkens (2017 - 2024)

Ik ben copromotor van het promotieonderzoek van Leon Hupkens over commitment systemen en loopbaansucces. Dit project richt zich op het begrijpen van verschillende commitments die mensen hebben en hoe deze invloed kunnen uitoefen op hun loopbaan. Leon heeft kwalitatief onderzoek gedaan naar hoe verschillende commitments met loopbaansucces doelen kunnen veranderen in de levensloop en hij heeft mixed-method onderzoek gedaan naar de inhoud van commitment systemen. Het begeleidingsteam bestaat verder uit Svetlana Khapova en Omar Solinger, beide werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het project is gestart in december 2017 en eindigt in 2024.

Bevlogenheid in Teams - Marieke Gersdorf (2016-2023)

Ik ben copromotor op dit PhD onderzoek over bevlogenheid in teams. De PhD kandidaat die dit onderzoek uitvoert, Marieke Gersdorf, onderzoekt wat bevlogenheid in teams nu eigenlijk precies is en in hoeverre het verschilt van individuele bevlogenheid. Bovendien onderzoekt ze voorspellers en uitkomsten van team bevlogenheid. Het eerste doel van dit onderzoek is om via een literatuur review beter te begrijpen wat team bevlogenheid nu eigenlijk precies is, waarna ze met zowel kwalitatieve als kwantitatieve empirische studies verder onderzoek doet naar voorspellers en uitkomsten. Specifiek introduceren we het concept van een team work engagement klimaat, kijken we naar de ontwikkeling hiervan over tijd en ontwikkelen we een meetinstrument voor team work engagement klimaat. Professor Svetlana Khapova is de promotor van dit project, Ludwig Hoeksema (Berenschot) is ook een van de begeleiders. Marieke is met haar PhD project begonnen in Januari 2016, de afronding is gepland voor eind 2023.

Project output:

Het eerste wetenschappelijke artikel van dit project werd in 2022 gepubliceerd in Group & Organization Management. Het is een kwalitatief onderzoek waarin we het concept van teamwork engagement introduceren. Je kan het artikel HIER vinden, het is vrij toegankelijk voor iedereen.

De Transitie van VU naar Werk - Rowena Blokker (2016-2023)

Ik ben copromotor op dit PhD project over de school-naar-werk transitie in de arbeidsmarkt van vandaag, een project dat ik zelf heb ontwikkeld en gefinancierd heb gekregen via de Vrije Universiteit en de VU Postgraduate Accountancy opleiding. Het project heeft tot doel om ons begrip van de universiteit-naar-werk transitie beter te gaan begrijpen, met daarbij specifiek de focus op de arbeidsmarkt van vandaag. We hebben weliswaar een grote kennis basis over deze transitie in algemene zin, maar een groot deel van de literatuur is vrij gedateerd. Het is daarom cruciaal om met nieuwe en interdisciplinaire perspectieven en theorieën te komen die ons kunnen helpen om deze transitie beter te leren begrijpen en analyseren. In dit project zal Rowena Blokker een systematische literatuur review uitvoeren naar de vraag wat een succesvolle transitie naar een werkend leven precies is in de context van de hedendaagse arbeidsmarkt, welke factoren een succesvolle transitie naar de arbeidsmarkt kunnen voorspellen en om ingangen voor toekomstig onderzoek te formuleren. Ook zal ze meerdere longitudinale projecten uitvoeren onder VU studenten om hun daadwerkelijke transitie naar de arbeidsmarkt te kunnen volgen. Professor Paul Jansen en Professor Svetlana Khapova zijn promotoren van dit onderzoek. Rowena is gestart met haar PhD project in februari 2016, het project wordt in 2021 afgerond.

Project output:

Blokker, R., Akkermans, J., Tims, M., Jansen, P., & Khapova, S. (2019). Building a sustainable start: The role of career competencies, career success, and career shocks in young professionals' employability. Journal of Vocational Behavior, 112, 172-184. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.02.013

Stuurgroeplid Afdeling Management & Organisatie VU (2020 - huidig)

Sinds 2020 maak ik deel uit van de stuurgroep van de afdeling Management & Organisatie, die deel uitmaakt van de School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam. De stuurgroep is het management team van de afdeling die verantwoordelijk is voor zaken als visie, strategie, personeel en profilering van de afdeling.

European Journal of Work and Organizational Psychology - Editorial Board Member (2019 - huidig)

Sinds 2019 maak ik deel uit van de editorial board van het European Journal of Work and Organizational Psychology.

Journal of Career Development - Editorial Board Member (2019 - huidig)

Sinds 2019 maak ik deel uit van de editorial board van het Journal of Career Development.

Career Development International - Editorial Board Member (2018 - huidig)

Sinds 2018 maak ik deel uit van de editorial board van Career Development International.

Journal of Vocational Behavior Associate Editor (2018 - huidig)

Ik ben sinds juli 2018 een associate editor voor het Journal of Vocational Behavior. In deze rol ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van het gehele review en publicatieproces van ingediende manuscripten.

Examencommissie Docentprofessionalisering Vrije Universiteit Amsterdam

Ik ben lid van de examencommissie docent professionalisering bij de VU. Specifiek is deze commissie verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO), en de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL).

Bestuurslid van de Academy of Management Careers Division

Ik ben bestuurslid van de Careers Division van de Academy of Management. Mijn voornaamste rol is het opstellen van de nieuwsbrief van de divisie en verder ben ik betrokken bij discussies over de algemene gang van zaken en ontwikkelingen binnen de divisie, bijvoorbeeld met betrekking tot het jaarlijkse congres.

Bestuurslid Nederlandse Foundation voor Management Development (NFMD) (2013 - 2022)

Ik was tussen 2013 en 2022 bestuurslid van de Nederlandse Foundation voor Management Development (NFMD). In deze rol organiseerde ik regelmatig bijeenkomsten en congressen professionals op het gebied van management development, talent development, HRD en loopbaanprofessionals. We hebben een brede groep aan leden, die bestaat uit zowel grote corporates als kleinere organisaties. De NFMD staat erom bekend om de laatste inzichten in het veld te presenteren aan haar leden, waarbij een sterke integratie tussen wetenschap en praktijk een belangrijke rol heeft. De NFMD organiseert 5 á 6 bijeenkomsten per jaar, waarbij recent thema's centraal zijn gesteld als duurzaam loopbaanbeleid, traineeships, job crafting, leiderschap en diversiteit.

Meer informatie vind je HIER.

In juni 2022 nam ik, na 9 jaar, afscheid van het bestuur van de NFMD om iemand anders de kans te geven deze prachtige organisatie verder door te ontwikkelen.

Editor van de Academy of Management Careers Division Nieuwsbrief (2015-2018)

Ik was tussen 2015-2018 de editor van de Academy of Management Careers Division nieuwsbrief. In deze rol stelde ik twee keer per jaar een nieuwsbrief samen door en voor de leden van de Careers division. Deze nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld boodschappen van de voorzitter van de divisie, nieuwe publicaties op het gebied van loopbanen, en andere nieuwswaardige feiten en gebeurtenissen als congressen en special issues van tijdschriften.

Associate Editor voor Career Development International (2016-2018)

Tussen 2016 en 2018 was ik een associate editor voor Career Development International. In deze rol droeg ik bij aan beslissingen over ingediende papers. Daarbij organiseerde ik het review proces door reviewers uit te nodigen, feedback te verzamelen en uiteindelijke beslissingsbrieven te schrijven met betrekking tot accepteren of afwijzen van ingediende papers. Bovendien was ik verantwoordelijk voor het verspreiden van nieuwe content van CDI om daarmee betrokken professionals en wetenschappers op de hoogte te houden van onze meest recente publicaties. In totaal heb ik ongeveer 50 manuscripten behandeld voor CDI.

Knowvium

Ik ben een permanent lid van de Applied Science Board van Knowvium, aan organisatie die zich specialiseert in het aanbieden van interventies en coaching op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. As bestuurslid is mijn primaire taak om nieuwe tools te toetsen aan wetenschappelijke kennis en methodologie. Bovendien geef ik inhoudelijk en methodologisch advies over nieuwe programma's en interventies, ben ik nauw betrokken bij de meetinstrumenten die Knowvium gebruikt en ben ik regelmatig betrokken bij discussies met professionals en wetenschappers over het thema duurzame inzetbaarheid.

(S)ken Jezelf! - Royal FrieslandCampina & ZuivelNL

Sinds 2016 ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van een nieuwe visie op duurzame inzetbaarheid bij FrieslandCampina. Het project resulteerde in "(S)ken Jezelf!", een online tool waarmee medewerkers van het bedrijf - en de bredere zuivelindustrie in Nederland - zichzelf kunnen scoren op hun duurzame inzetbaarheid. De tool is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en leidt tot op maat gemaakte adviezen voor verdere ontwikkeling op basis van de scores van de tool. Dit is een project waar ik bijzonder trots op ben omdat het een mooi voorbeeld is van de connecties tussen wetenschap en praktijk die ik nastreef in mijn onderzoek.

Meer informatie vind je HIER en in DIT bestand.

Career LEAP Work-Readiness Project

In nauwe samenwerking met Carmel O'Sullivan (Trinity College Dublin) en Jennifer Symonds (University College Dublin), heb ik het Career Leap trainingsprogramma mede ontwikkeld. Het doel van dit project is om werkeloze jongeren (NEET; not in education and training) te helpen een baan te vinden. Het programma bestaat uit een training van twee weken, die gevolgd wordt door een werkervaringsplek die drie werken duurt. De inhoud van het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bevat thema's als het ontwikkelen van loopbaancompetenties en het verkrijgen van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. De pilot studie van het programma is uitgevoerd in de zomer van 2016 en bleek een groot succes. Het programma is in de jaren daarna verder door ontwikkeld en heeft inmiddels tientallen jongeren geholpen een baan te vinden.

Op 9 november 2017 was de officiële lancering van het tweede deel van dit project. Meer details hierover zijn HIER te vinden.

De interventie is meerdere keren in de Ierse media geweest, bijvoorbeeld in de Irish Times, thejournal, en RTE.

Meer informatie over het programma vind je HIER. Een gedetailleerd rapport van de interventie vind je via de volgende citatie:

O'Sullivan, C., Symonds, J., & Akkermans, J. (2018). An evaluation of Career LEAP: A work-readiness programme for young adults not in education, employment or training. Temple-na-Sceilg Press. https://doi/org/10.13140/RG.2.2.10332.62081

Recruitment & Selection MSc Vak (2017 - huidig)

Samen met Janneke Oostrom heb ik een MSc vak ontwikkeld over werving en selectie, dat we sindsdien verzorgen in het HRM programma binnen de MSc Business Administration van de VU. Het vak richt zich op de meest recente inzichten op het gebied van werving en selectie, waarbij we wetenschappelijke inzichten integreren met praktijkontwikkelingen. Een van de kerndoelen van het vak is om studenten in contact te laten komen met dilemma's uit de praktijk, zoals het optimaliseren van de "candidate experience" terwijl een proces ook zo valide mogelijk dient te zijn. We werken nauw samen met bedrijven in dit vak, bijvoorbeeld door de opdrachten in het vak te linken aan daadwerkelijke uitdagingen binnen bedrijven. Zo is de huidige opdracht om een kennisclip te maken voor HR professionals waarin wetenschappelijke inzichten worden gebruikt om tips te geven voor het ontwerp van werving en selectie beleid (bijv. op het gebied van interviews, referentiebrieven en CVs). Ook hebben we een sessie met interviewtraining waarin professionele recruiters onze studenten komen helpen.

Opleidingscoördinator MSc Business Administration - HRM (2015 - huidig)

Sinds 2015 ben ik de opleidingscoördinator van de HRM Master van de Vrije Universiteit, een specialisatie binnen de MSc Business Administration. In deze rol ben ik de primaire verbinding tussen het programma en de studenten en ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma. In nauwe samenwerking met de vakcoördinatoren en docenten probeer ik ervoor te zorgen dat studenten een waardevol en leerzaam jaar hebben waarin ze de essentiële kennis en vaardigheden opdoen die hen voorbereiden op een toekomst in HRM. Zo ben ik betrokken van het managen van de leerlijn van het programma, bij discussies over evaluaties van vakken en mogelijke verbeterpunten, ben ik verantwoordelijk voor voorlichtingsbijeenkomsten en organiseer ik samen met Career Services aan het begin van het jaar een alumni bijeenkomst voor onze studenten.

Servant Leadership Executive Vak (2014-2017)

Tussen 2014-2017 maakte ik deel uit van het kernteam van het Servant Leadership Research Program (SLRP), verzorgd aan de Vrije Universiteit. In dit programma verzorgde ik twee sessies over onderzoeksvragen formuleren en onderzoeksmethoden kiezen. Bovendien was ik coach voor deelnemende teams om hen te ondersteunen bij hun community project en hun in-company project. Het programma was bedoeld voor professionals die zich verder wilden verdiepen in hun eigen leiderschap en daarbij keken we specifiek naar de mogelijke toegevoegde waarde van dienend leiderschap. Deelnemende organisaties waren o.a. KPMG, KLM en Lidl.

Behavior, Ethics, and Decision Making Executive Vak (2018 - huidig)

Sinds 2018 verzorg ik de module Behavior, Ethics, and Decision Making, dat deel uitmaakt van de International Executive Master of Auditing (IEMA). Deze opleiding wordt verzorgd door de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Maastricht, en Florida State University. Ik heb deze module ontworpen in 2018 en heb heb het sindsdien elk jaar verzorgd. Thema's zijn, bijvoorbeeld, motivatie, percepties, conflicten en leiderschap.

Meer informatie over het IEMA programma kan je HIER vinden.

Human Resource Management & Organizational Behavior BSc Vak (2014 - 2017)

In 2014 heb ik het vak HRM & OB ontwikkeld en enkele jaren gecoördineerd. Dit vak maakt deel uit van de BSc Bedrijfskunde en BSc International Business Administration opleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het vak is een introductie in de kernthema's van Organizational Behavior (bijv. motivatie, persoonlijkheid, groepsprocessen, verandering) en Human Resource Management (bijv. SHRM, werving en selectie, training en ontwikkeling). Bovendien richtte het vak zich specifiek op de ontwikkeling van reflectieve vaardigheden, bijvoorbeeld via een bootcamp sessie waarbij studenten via actieve leerprocessen en theoretische reflecties bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling. Dit vak kreeg hoge evaluaties die boven de normscores van de faculteit en de VU liggen, tussen 4.2 tot 4.6 op een schaal van 5. Het vak wordt nog altijd gegeven en heeft veel van de elementen die ik introduceerde behouden, zoals de algehele structuur en de thema's die behandeld worden.

Ontwikkeling Leerlijn HRM (2017)

In 2017, als onderdeel van mijn opleiding tot senior docent - de Senior Kwalificatie Onderwijs - bij de Vrije Universiteit Amsterdam, heb ik een leerlijn ontwikkeld van de HRM vakken in het International Business Administration Bachelor programma. Samen met de coördinatoren van de vier vakken in dit programma heb ik een leerlijn ontwikkeld waarin alle vakken duidelijk in verhouding tot elkaar zijn beschreven, en waarbij een integratie is gemaakt in termen van leeruitkomsten, leeractiviteiten en beoordeling. De vakken hebben daarmee een cumulatieve opbouw, waarbij kennis in het ene vak voortborduurt op kennis uit het vorige vak, waardoor het leren van studenten gestimuleerd wordt.

Opleidingsdirecteur MSc Business Administration (2017 - huidig)

Ik ben de opleidingsdirecteur van onze MSc opleiding Business Administration (Bedrijfskunde) bij de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. De opleiding bestaat uit zes specialisaties: Financial Management, Human Resource Management, International Management, Leadership & Change Management, Management Consulting, en Strategy & Organization. In deze rol ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van deze zes programmma's. In nauwe samenwerking met de opleidingscoördinatoren van deze opleidingen werken we aan de integratie tussen de opleidingen, de leerlijnen binnen de opleidingen, en monitoren we constant mogelijke verbeterpunten in het programma.

Sinds de start van de herziene opleiding in 2017 zijn studentaantallen en studentwaardering significant gestegen. Als opleidingsdirecteur was ik verantwoordelijk voor de externe audit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), die we succesvol hebben afgerond. Op dit moment zijn we ook in de laatste fase beland om een AACSB accreditatie voor de opleiding te verwerven.

Commissie VU Erkennen en Waarderen (2021 - huidig)

In 2019 publiceerde de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) een position paper over noodzakelijke veranderingen in de manier waarop academici erkend en gewaardeerd worden voor hun werk en in hun loopbaan. Dit initiatief wordt ondersteund door alle Nederlandse universiteiten, die nu allemaal bezig zijn met het ontwerpen van een plan van aanpak. Ik maak deel uit van de VU commissie op dit gebied, waarbij ik de visie op erkennen en waarderen mede heb vormgegeven en ook met HR meedenk over mogelijke veranderingen in hun beleid.

Meer informatie over Erkennen en Waarderen vind je HIER.

Commissie Vernieuwing Onderwijsvisie VU (2018-2019)

In 2018 maakte ik deel uit van de commissie binnen de Vrije Universiteit die heeft bijdragen aan het vernieuwen van de onderwijsvisie van de VU. Hierbij hebben we op basis van de vorige visie en gesprekken met allerlei betrokkenen binnen de universiteit (van studenten tot docenten tot college van bestuur) een nieuwe visie opgesteld. Deze werd in 2019 formeel vastgesteld door de VU.

Meer informatie over de onderwijsvisie van de VU is HIER te vinden.

Best International Paper Award Commissie Voorzitter Academy of Management Careers Division (2018)

Ik was de voorzitter van een team bestaande uit Yehuda Baruch, Akram al Ariss, Fida Afiouni, Kaye Thorn en mijzelf die bepaald heeft welk ingezonden paper de Careers Division Best International Paper Award heeft gewonnen tijdens de Academy of Management conference in 2018.

Executive Team Nominatie Commissie Academy of Management Careers Division (2017 & 2018)

Samen met zes andere leden van het Careers Division executive team hebben we de nominaties verzameld voor de beschikbare plekken in het executive team (PDW voorzitter, secretaris en representative-at-large) en een beslissing gemaakt over de definitieve lijst van genomineerden voor deze posities.

Best Symposium Award Commissie Academy of Management Careers Division (2017)

Ik maakte deel uit van de commissie voor het bepalen van de winnaar van de Academy of Management Careers Division Best Symposium prijs. In een team van vijf personen hebben we de winnaar bepaald op basis van een aantal hoog gewaarderde inzendingen voor het Academy of Management 2017 congres.

Commissie Master Vernieuwing SBE VU (2015 - 2017)

Tussen 2015 en 2017 maakte ik deel uit van de commissie Elfring, een commissie die voorgezeten werd door Professor Tom Elfring met het doel om de basis te ontwikkelen van de nieuwe Master opleidingen van de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit. Mijn rol was ook om de voorbereidingen te treffen voor het compleet opnieuw ontwerpen van de MSc Business Administration, waar ik in het nieuwe programma opleidingsdirecteur van zou gaan worden. Tijdens de commissie periode hebben we allereerst gewerkt aan het formuleren van een visie en missie, gebaseerd op een groot aantal interviews met studenten, alumni en bedrijven. Bovendien hebben we gewerkt aan het formuleren van centrale facultaire leerdoelen en hebben we een start gemaakt met het ontwerpen van de nieuwe programma’s.

Commissie VU Academische Waarde (2016-2017)

In 2016-2017 maakte ik deel uit van een commissie die samen met Jaap Winter (voorzitter van het college van bestuur) en Vinod Subramaniam (rector van de VU) werkte aan het verkennen van concrete ideeën van "VU academische waarde" in het onderwijs. De VU profileert zich als een universiteit die verder kijkt en studenten wil helpen om méér te leren dan een inhoudelijke voorbereiding op hun toekomstige werk. Daarom verkenden we manieren waarop we studenten een open blik kunnen laten krijgen, waarbij de drie pijlers "open, persoonlijk en verantwoordelijk" belangrijk zijn als academici, professionals en bewuste mensen in de maatschappij. Zo hadden we het bijvoorbeeld over onderwerpen als maatschappelijke impact, diversiteit en een bredere blik dan objectieve criteria als cijfers. Het werk van deze commissie leidde uiteindelijk tot het Broader Mind programma: een interdisciplinair programma binnen de VU dat studenten leert om open en reflectief op te treden als toekomstige professionals.