Nieuw Paper: COVID-19 als een Career Shock

September 7, 2020

In een recent essay in het Journal of Vocational Behavior reflecteer ik samen met collega's Julia Richardson en Maria Kraimer op de huidige COVID-19 pandemie en, in het bijzonder, hoe deze crisis geanalyseerd kan worden vanuit ons onderzoek naar career shocks. In het artikel bespreken we kort wat we nu eigenlijk al weten over deze career shocks en welke lessen we kunnen trekken uit die literatuur over de mogelijke gevolgen van de pandemie voor de loopbanen van mensen. Daarbij hebben we het onder andere over het belang van de context waarin mensen werken, het belang van de factor tijd en ook dat deze enorme shock niet per se negatieve gevolgen hoeft te hebben voor de loopbaan.

Benieuwd naar het hele artikel? Het is HIER te lezen, open access en dus voor iedereen toegankelijk. De korte samenvatting (in het Engels) staat hieronder.

The covid-19 pandemic is a career shock for many people across the globe. In this article, we reflect on how insights from the literature on career shocks can help us understand the career consequences of the pandemic and offer suggestions for future research in this area. In particular, we offer three “key lessons”. The first lesson is that the implications of Covid-19 reflect the dynamic interplay between individual and contextual factors. Here, we argue that although the pandemic was difficult to predict and control, research shows that certain psychological resources – such as career competencies and resilience – could make this career shock more manageable. The second lesson is that the pandemic may have differential implications over time, as suggested by research that has shown the consequences of career shocks to differ between short-term vs. long-term time horizons, and across life- and career stages. The third lesson is that, even though the pandemic is clearly a negatively valenced shock for most people, further into the future it may allow for more positive outcomes. This lesson builds on research showing how negative career shocks have long-term positive consequences for some people. We hope that these insights will inspire both scholars and practitioners to study and understand the work and career implications of Covid-19 as a career shock, as well as to support people in dealing with its consequences.

Bekijk alle nieuwsberichten