Nieuw Paper: Crafting Project Managers' Careers: Integrating the Fields of Careers and Project Management

November 24, 2019

Project manager word je niet heel bewust. Bijvoorbeeld omdat je heel erg goed bent als professional en doorgroeit naar een leidinggevende functie in projecten. Toch? Dit is wel hoe vaak gekeken wordt naar project managers. En er is ook wat bewijs voor, bijvoorbeeld in een recente studie van Liselore Havermans in het Project Management Journal. Maar als dat inderdaad zo is, wat betekent dit dan voor de loopbanen van project managers? Of, om een stap terug te doen: wat weten we überhaupt over de loopbanen van project managers en hoe die loopbanen verlopen? Dit zijn belangrijke vragen omdat projectwerk steeds populairder wordt en er dus ook steeds meer project werkers en project managers zijn. Een beter begrip van hoe hun loopbanen verlopen is dan een ook cruciaal startpunt om betere ondersteuning te kunnen bieden bij het opbouwen van een succesvolle en duurzame loopbaan voor project werkers en project managers.

Om een start te maken met het geven van antwoorden op deze vragen, zijn we (Terry Williams, Gordian Odechukwu, Max Chipulu en Jonas Soderlund) in 2017 een special issue gestart voor het Project Management Journal over loopbanen van project managers. Dit issue is inmiddels bijna klaar en wordt omstreeks april 2020 gepubliceerd. Als onderdeel van dit special issue heb ik samen met Anne Keegan, Martine Huemann en Claudia Ringhofer een literatuur review uitgevoerd op dit thema. We hebben hierbij specifiek gekeken naar de mate waarin een aantal bekende theorieën en concepten uit het veld van de career studies tot op heden zijn toegepast in studies naar loopbanen van project managers. Onze conclusies zijn helder: de enige theorie die tot nu toe relatief vaak is gebruikt is de boundaryless career theorie, maar zelfs deze is vaak losjes en indirect gebruikt. We zien wel veel studies die thema’s onderzoeken die nauw gerelateerd zijn aan loopbaanonderzoek, bijvoorbeeld over loopbaancompetenties en employability, maar vaak wordt de kennis uit dat veld niet expliciet gebruikt.

Er is dus veel potentie voor vervolgonderzoek waarbij een verbinding van de literatuur over projectmanagement en die over loopbanen veel nieuwe kennis op kan gaan leveren. Kennis uit het veld van loopbaanonderzoek kan ons een beter begrip bieden van de unieke loopbaanpaden van project managers. Tegelijkertijd vormen projecten een unieke context met veel flexibiliteit en diverse commitments, waardoor loopbaanonderzoek veel kan leren van studies over project management. Een win-win situatie dus die nog veel meer benut kan gaan worden.

Interesse om meer te lezen? Zie het paper in het onderdeel “publicaties” of via DEZE link. En houd ons special issue in de gaten rond april 2020!

Bekijk alle nieuwsberichten