Promotie Emma op den Kamp - 23 September 2022

February 3, 2023

Op 23 september 2022 verdedigde Emma op den Kamp haar proefschrift getiteld "Proactive vitality management: Taking control over well-being, job performance, and creativity" aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik mocht deel uitmaken van haar commissie. Het werd een boeiende discussie over de toegevoegde waarde van het concept proactieve vitaliteitsmanagement en of het voor iedereen zomaar mogelijk is om proactief aan hun vitaliteit te werken. Emma heeft haar proefschrift met overtuiging verdedigd! Het was een groot plezier om aanwezig te zijn bij dit bijzondere moment in haar academische loopbaan.

Groepsfoto na de succesvolle verdediging van Emma's proefschrift
Bekijk alle nieuwsberichten