Twee Nieuwe Boekhoofdstukken Gepubliceerd over Career Crafting

February 5, 2020

Er zijn recent twee boeken gepubliceerd waarin ik een bijdrage heb mogen leveren. In beide boeken heb ik samen met collega's iets geschreven over het thema career crafting: een hoofdstuk waarin we een definitie en meetinstrument presenteren en een hoofdstuk waarin we het thema toepassen op de school-naar-werk transitie. Ik heb beide hoofdstukken met veel plezier geschreven, erg leuk dat ze nu allebei officieel gepubliceerd zijn!

Tims & Akkermans (2020): Job and Career Crafting to Fulfill Individual Career Pathways

Gepubliceerd in: Jerry W. Hedge and Gary W. Carter (2020). Career Pathways: From School to Retirement (Oxford University Press).

In dit hoofdstuk reflecteren we op wetenschappelijk onderzoek naar job crafting. We laten zien wat we weten over de effecten van job crafting op werkgerelateerde uitkomsten (zoals bevlogenheid en prestaties) en op loopbaangerelateerde uitkomsten (zoals inzetbaarheid). Ook analyseren we de beschikbare literatuur over loopbaancompetenties en loopbaan zelfmanagement. Deze drie vormen van proactief gedrag vergelijken we vervolgens, waarbij we een overzicht geven van de overeenkomsten en verschillen. Op basis van die analyse presenteren we een definitie van career crafting: "career crafting is proactief gedrag dat individuen gebruiken om hun loopbaan zelf te sturen met als doel het realiseren van een optimale fit tussen persoon en loopbaan". Op basis van deze definitie hebben we een nieuw meetinstrument ontwikkeld waarmee career crafting gemeten kan worden aan de hand van 8 items die twee dimensies meten: proactieve loopbaan reflectie en proactieve loopbaan constructie. In drie empirische onderzoeken laten we vervolgens zien dat de Career Crafting Survey (CCS) betrouwbaar en valide is.

Een preprint versie van het hoofdstuk kan je HIER vinden. Interesse in het volledige boek? Alle informatie kan je HIER vinden.

De Vos, Akkermans, & Van der Heijden (2019): From Occupational Choice to Career Crafting

Gepubliceerd in: H. Gunz, M. Lazarova, and W. Mayrhofer (2019). The Routledge Companion to Career Studies (Routledge).

In dit hoofdstuk kijken we terug op de ontwikkelingen in onderzoek naar de transitie van school naar werk. We zien hierbij dat het traditionele perspectief van de beroepskeuze - waarbij de transitie bestond uit één centraal keuzemoment voor iemands totale loopbaan - voor steeds meer mensen veranderd is in een dynamisch proces van leren en keuzes maken. Wij noemen dat proces career crafting. Oftewel: die ene keuze na je opleiding is minder belangrijk en veelomvattend geworden, omdat de kans groot is dat je, zeker de eerste jaren van je professionele loopbaan, voortdurend keuzes zal maken en leercycli zal doorlopen. In dit verband bespreken we drie concepten die belangrijk zijn om dit proces succesvol vorm te geven: inzetbaarheid, aanpassingsvermogen en loopbaancompetenties. In het hoofdstuk staan we ook uitgebreid stil bij het belang van career crafting voor het realiseren van een duurzame loopbaan, waarbij we aangeven dat het belangrijk is om rekening te houden met factoren op allerlei niveaus. Dat varieert van micro (wat individuen zelf kunnen doen) tot meso (wat organisaties kunnen doen) tot macro (wat de rol is van nationaal beleid, arbeidsmarktcondities en onderwijssystemen).

Een preprint versie van het hoofdstuk kan je HIER vinden. Interesse in het volledige boek? Alle informatie kan je HIER vinden.

Bekijk alle nieuwsberichten