Nieuw Artikel over Duurzame Loopbanen van ZZPers

March 29, 2022

Samen met collega's van de Tilburg University heb ik een nieuw artikel gepubliceerd in het Journal of Vocational Behavior over duurzame loopbanen van ZZPers. Het artikel rapporteert een kwalitatief onderzoek waarbij we 102 ZZPers hebben gesproken. Op basis daarvan hebben we een analyse gemaakt van de patronen in hun proactieve loopbaangedrag en de relatie daarvan met de duurzaamheid van hun loopbaan. We vonden vier specifieke patronen. Ten eerste de "proactive crafters" die vaak en vooral vanuit intrinsieke motivatie met hun loopbaan bezig waren. Ten tweede de "reactive crafters" die ook vaak met hun loopbaan bezig waren, maar dan vooral als een reactie op extrinsieke prikkels. De "survivors" waren niet al te vaak met hun loopbaan bezig en als ze het deden was het vooral om op korte-termijn bepaalde uitdagingen op te lossen. Het laatste patroon was dat van de "passive balancers". Hier vonden we een interessant patroon: zij waren niet heel veel bezig met hun loopbaan, maar deden dat heel bewust, vanuit intrinsieke motivatie ("goed is goed genoeg"). In het artikel verbinden we deze vier patronen ook aan de duurzaamheid van hun loopbaan. Daarbij vonden we dat vooral de gezondheid van ZZPers een risico kan zijn, terwijl hun welzijn grotendeels op orde is en hun productiviteit goed.

De volledige referentie (het artikel is open access beschikbaar):

Van den Groenendaal, S., Akkermans, J., Fleisher,C., Kooij, D., Poell, R., & Freese, C. (2022). A qualitative exploration of soloself-employed workers' career sustainability. Journal of VocationalBehavior, 134, 103692. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2021.103620

Abstract

Contemporary labor markets are characterized by rapidly growing numbers of solo self-employed

workers who have their own businesses without employing employees. However, research on solo

self-employment has almost exclusively focused on the decision to move into self-employment,

thereby failing to consider the long-term career consequences of being solo self-employed. To

complement existing research, we examined patterns of career self-management strategies among

the solo self-employed in light of their career sustainability and enablers and barriers in their

unique work context. We conducted 102 interviews among a heterogeneous sample of Dutch solo

self-employed workers and identified four career self-management patterns: proactive crafters,

adaptive crafters, survivors, and passive balancers. We found differences in their career sustainability

(i.e., happiness, health, and productivity). Specifically, their happiness is overall sufficient

while the level of productivity is mixed, and their health seems to be most problematic. This study

contributes to the nascent scholarly literature on solo self-employment and career sustainability.

Policymakers can use our findings to promote sustainable careers among the solo self-employed.

Bekijk alle nieuwsberichten