Top Geciteerd Paper in Human Resource Management Journal over Employability

January 29, 2020

Het paper dat ik samen met Anneleen Forrier en Nele de Cuyper heb gepubliceerd over employability in Human Resource Management Journal heeft erkenning gekregen als top geciteerd paper tussen december 2018 en december 2019. Daarmee heeft het paper sinds de publicatie - in oktober 2018 - onmiddellijk impact gehad op de discussie over employability; daar zijn we heel blij mee! In het artikel provoceren we het dominante perspectief van "agency" (eigenaarschap, verantwoordelijkheid) in discussies over employability, wat enkele blinde vlekken veroorzaakt in ons denken hierover. Ook stellen we enkele richtingen voor wat betreft toekomstig onderzoek.

Nieuwsgierig? Het paper is tot 1 maart 2020 vrij toegankelijk en je het paper HIER vinden (of in het publicaties menu).

Bekijk alle nieuwsberichten