Nieuw paper: Tales of the Unexpected - Integrating Career Shocks in the Contemporary Careers Literature

April 19, 2018

Ons nieuwe paper over de rol van onverwachte gebeurtenissen in loopbaanontwikkeling is nu open access gepubliceerd! Het paper is te vinden door te klikken op DEZE LINK.

In dit paper stellen we dat de dominante focus of individuele agency (d.w.z. controle, eigenaarschap) absoluut terecht en belangrijk is, maar dat dit slechts een deel van de complexe loopbaanprocessen beschrijft die we tegenwoordig tegenkomen. We roepen op om ook veel meer onderzoek te gaan doen naar zogenaamde career shocks, oftewel onverwachte gebeurtenissen die een bewust gedachteproces activeren en mogelijk impact hebben op iemands loopbaanontwikkeling. Zulke shocks kunnen negatief zijn (denk aan plotseling ontslag) of positief (denk aan een onverwachte promotie). In ons paper geven we een definitie van career shocks en presenteren we ook een aantal dimensies die gebruikt kunnen worden om career shocks verder te onderzoeken.

Dit paper is deel van een onderzoeksproject waar ik veel waarde aan hecht. Hoewel ik zelf ook veel onderzoek doe naar agency en dat erg belangrijk vind, ben ik ervan overtuigd dat we dit soort onverwachte gebeurtenissen veel beter moeten gaan begrijpen, want dan kunnen we mensen er ook op gaan voorbereiden. Dit is belangrijjk voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor de praktijk van bijvoorbeeld loopbaancoaches en mentoren. Ik hoop dat ons paper een mooie aanzet vormt om dit doel te bereiken!

Bekijk alle nieuwsberichten