Nieuwe Publicatie over Loopbaancompetenties, Job Crafting en Employability

Ons paper "Crafting your Career: How Career Competencies Relate to Career Success via Job Crafting" is verschenen in het januari nummer (66, 1) van Applied Psychology: An International Review. In dit paper laten we zien dat het ontwikkelen van loopbaancompetenties ervoor kan zorgen dat medewerkers proactief aanpassingen gaan maken aan hun baan, wat er vervolgens voor kan zorgen dat ze zich meer inzetbaar (employable) voelen en ook meer verrijking ervaren van werk naar privé. We vonden ook een risico: als mensen meer gaan job craften kan dit er ook toe leiden dat ze meer werk-privé conflict ervaren.

Het paper is hier te vinden: Akkermans & Tims (2017).

June 7, 2017
Bekijk alle berichten