PhD Verdediging Inge de Clippeleer

Op woensdag 25 oktober 2017 verdedigde Inge de Clippeleer haar proefschrift met de titel: "Being in the driver's seat of your job: Investigating determinants, mechanisms and outcomes of job crafting and team crafting", aan de Universiteit van Gent in België. Ik was deel van haar begeleidingscommissie en van de jury tijdens de verdediging. Inge presenteerde eerst de belangrijkste bevindingen van haar proefschrift en ging vervolgens zeer bevlogen en duidelijk in op alle vragen van de jury. Een zeer verdiend succes voor haar om officieel "Dr. Inge" te zijn!

Inge's proefschrift richtte zich met name op de interactie tussen betenisvolheid van werk en job/team crafting. Ook testte ze een coaching interventie die erop gericht was om crafting gedrag te stimuleren. Enkele belangrijke bevindingen uit haar proefschrift zijn dat job crafting het werk meer betekenisvol kan maken en dat dit uiteindelijk kan leiden tot minder verzuim op het werk. Ook vond ze dat als managers in hun team rolmodel gedrag vertonen qua team crafting, dit vervolgens door sijpelt naar de teams die ze managen, want die gaan vervolgens meer team craften en ook beter presteren. Met hele indrukwekkende longitudinale, multilevel en multisource data heeft Inge een belangrijke bijdrage geleverd aan het wetenschappelijke debat met haar proefschrift.

Enkele van de vragen die gesteld werden tijdens de verdediging focusten zich op de relatie tussen individuele en team crafting, op de vraag of proactief gedrag de nieuwe norm aan het worden is (en of dat gewenst is), en op mogelijke nadelen van crafting gedrag en proactiviteit. Interessant voer voor de discussie voor toekomstig onderzoek!

Gefeliciteerd met deze mijlpaal, Inge!

‍The jury (top row from left to right: Jos Akkermans, Herman van den Broeck, Bert Schreurs; bottom row from left to right: Ans de Vos, Inge de Clippeleer, Dirk Buyens, Adelien de Cramer, Patrick van Kenhove)
October 27, 2017
Bekijk alle berichten